1 Persondatapolitik for dHb
Senest opdateret d. 17.04.2023 og erstatter alle tidligere udgaver af Persondatapolitik for dHb.

Denne Persondatapolitik giver dig et overblik over bearbejdningen af dine data hos dHb. Den gælder for https://d-h-b.dk/ og yderligere tjenester og ydelser, som dHb tilbyder.

Har du spørgsmål til denne Persondatapolitik eller spørgsmål til emnet Persondatapolitik i dHb, kan du altid henvende dig på e-mail: mail@d-h-b.dk.

Når vi i vores Persondatapolitik omtaler retsgrundlaget henvises til Artikel-nummer i Europa-Parlamentets og Rådets GDPR-forordning (eller Databeskyttelsesforordning) nummer 2016/679 af 27. april 2016.

1.1 Kontaktoplysninger og dataansvarlig
DANSKE HELSEKOSTFORRETNINGERS BRANCHEFORENING (herefter dHb) er dataansvarlig for dine persondata.

DANSKE HELSEKOSTFORRETNINGERS BRANCHEFORENING
c/o Rønsdam 1
6400 Sønderborg
Cvr-nr. 17207547
Mail: mail@d-h-b.dk
Telefon: 74 48 68 02

dHb benævnes i det følgende, som ”os”, ”vi” og vores”.

1.2 Hvad er vores ”produkter og tjenester”?
Vores ”produkter” omhandler kursus- og uddannelser – både som enkeltstående kursus samt forløb af varierende varighed, herunder tilhørende undervisningsmateriale.

Vores ”tjenester” omfatter vores hjemmeside; https://d-h-b.dk/, herunder tilknyttede 3. parts moduler, som f.eks. e-mailnyhedsbrevs- og tilmeldingsmoduler samt forskellige SoMe-kanaler, som f.eks. lukkede Facebook-grupper.

Privatpersoner og erhvervsdrivende benytter vores produkter og tjenester på lige fod.

1.3 Hvad er ”dine data”?
Når vi omtaler ”dine data”, betyder det personrelaterede data.
Dvs. alle informationer, som vi individuelt eller i kombination med andre informationer kan bruge til at identificere dig med, f.eks. navn, telefonnummer, cvr. nr., firmanavn eller e-mail.
Hvis vi opfordrer dig til at oplyse os, bestemte personlige informationer, kan du altid afvise det. Du afgør selv, hvilke oplysninger, du ønsker at give os.

Men vi vil så muligvis ikke kunne stille de ønskede produkter og tjenester til rådighed for dig (slet ikke eller ikke optimalt). Vi kan f.eks. ikke oprette dig i vores kursistområde på vores hjemmeside, hvis ikke du har oplyst din e-mailadresse, og du kan dermed ikke deltage i undervisningen. Du kan læse mere i Betingelser for dHb-kursister.

2 Cookies
Information indsamles bl.a. gennem brugen af cookies. Vi bruger ikke cookies til statistik og markedsføring, men brug af cookies omfatter automatisk indsamling af information fra alle de enheder (f.eks. computer, tablet, mobil), du bruger til at besøge vores hjemmeside.

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies. Vi henviser til, at du læser vores Cookiepolitik.

3 Vores oplysningspligt over for dig
Når vi indsamler persondata om dig, skal vi oplyse dig om det samtidig med, at vi indsamler disse data. For at du er oplyst bredest muligt, opfordrer vi dig til at læse alle punkter i denne Persondatapolitik.

Klikker du videre fra siden, bekræfter du, at vi har opfyldt vores oplysningspligt.

4 Hjemmel til behandling af persondata
Ud over nødvendigheden og formålet, så vil behandlingshjemlen for vores indsamling og brug af dine persondata afhænge af sammenhængen, hvori vi indsamler dem. Vi bearbejder principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne Persondatapolitik eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dine data.

Den væsentligste grund til at indsamle og bruge dine persondata er derfor nødvendigheden for at opfylde vores kontrakt med dig (dvs. sikre, at du får den undervisning og materiale, du har bestilt og købt hos os), jf. artikel 6, stk. 1, b.


5 Hvad anvender vi dine data til?
Vi bearbejder principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne Persondatapolitik eller til de formål, som vi har omtalt i foregående punkt.

Inden for rammerne af den europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som f.eks. omfatter optimering af forretningsprocesser og behovstilpasset udformning af vores produkter og tjenester.

6 Hvordan beskytter vi dine data?
Vi gør altid vores bedste for at sikre alle vores datas kvalitet og integritet, herunder dine persondata.

Dine personlige data overføres sikkert hos os ved hjælp af kodning. Dette gælder for kundelogin, hvis du deltager i et kursus- eller undervisningsforløb. Vi gør i den forbindelse brug af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer), og du bør derfor se et hængelåsikon i din browsers adresselinje, som viser, at de data der overføres mellem din browser og vores hjemmesider, hverken kan ses eller manipuleres af uautoriserede brugere.

Desuden sikrer vi vores hjemmeside og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller udbredelse af dine data forårsaget af uautoriserede personer.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov og et formål for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.

7 Hvilke data bearbejder vi?
Mange af de data, som vi bearbejder, oplyser du selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, f.eks. når du registrerer dig og i den forbindelse angiver dit navn, e-mail eller adresse. I det følgende kan du læse mere.

7.1 Brug af vores hjemmeside

 • Formål: Videndeling og optimering af hjemmesiden.
 • Via vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om: IP-adresse, type af browser, netværkslokation, søgetermer, nyhedsbreve og tilmeldinger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger: Personoplysninger om kursister indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil kursisten ophører med at benytte vores produkter.
 • Personoplysninger videregives ikke.

7.2 Tilmelding til kursus eller uddannelse, herunder udstedelse af beviser

 • Formål: Administration af kursister.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger f.eks.: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fysisk adresse, tilknyttet butik, cvr. nr., herunder generelle virksomhedsoplysninger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af data-beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Opbevaring af personoplysninger: Vi opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for tilmelding: Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at vi kan overholde vores forpligtigelser, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen, f.eks. 5 år for faktura- og betalingsdokumentation.
 • Udvalgte personoplysninger (f.eks. navn og butik) kan videregives til: Eksterne samarbejdspartnere, herunder undervisere og oplægsholdere, som altid vil fremgå af det enkelte kursus- og uddannelsesmateriale.

7.3 Deltagelse i fysiske møder

 • Formål: Kursus- og uddannelsesaktiviteter på fysisk lokalitet.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger: F.eks. navn, e-mail og telefonnummer.
 • Særlige kategorier/følsomme oplysninger: Det forekommer, at deltagere selv oplyser om allergier, særlige kostønsker og handikap på kursister, der deltager i aktiviteterne.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af data-beskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f og 9, stk. 2, litra c og e.
 • Opbevaring af personoplysninger: Oplysninger til udarbejdelse af faktura opbevares i 5 år. Følsomme oplysninger om deltagere opbevares kortvarigt og slettes umiddelbart efter, at aktiviteten er afholdt og alle formål er afsluttet.
 • Personoplysninger kan videregives til: Eksterne samarbejdspartnere og andre aktører, som selvstændige databehandlere, som f.eks. det valgte konferencecenter.

7.4 Hvis du benytter login
Dette omfatter kun de kursister, som logger ind med login og password. Adgangskoden er den primære beskyttelse af adgangen til vores produkter i form af kursus- og undervisningsmateriale. Det er derfor særlig vigtigt, at du vælger en sikker adgangskode, og at du passer godt på den. Du er selv ansvarlig for at holde din adgangskode hemmelig og for at sikre, at den ikke anvendes af andre personer.

Hvis du benytter funktionen med login og password er det vigtigt, at du også læser Betingelser for dHb-kursister.


7.5 E-mailnyhedsbreve
7.5.1 Forskellige typer e-mailnyhedsbreve
Vi tilbyder dig forskellige former for nyhedsbrevstjenester, som kan omfatte

 • Indhold til inspiration, så som opdateringer om nye kurser og uddannelser, herunder datoer for afholdelse.
 • Påmindelser, så du kan nå at tilmelde dig inden deadline.
 • Spørgeundersøgelser, som f.eks. evaluerer et kursus eller en uddannelse, som du har været tilmeldt.
  Hvis du har tilmeldt dig e-mailnyhedsbreve, modtager du nogle af de nyhedsbrevs-tjenester, som er beskrevet ovenfor, som afhænger af omfanget af din tilmelding.

7.5.2 Tilmelding til modtagelse af e-mailnyhedsbreve
Når du i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev afgiver dit samtykke, så bliver du oprettet på vores e-mail marketingliste. Vi gennemgår løbende statistik der i anonymiseret form fortæller os om åbenrate og klikrate af vores nyhedsbreve.


7.5.3 Framelding af e-mailnyhedsbreve
Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” i bunden af selve nyhedsbrevet.
Vær opmærksom på, at framelding af et e-mailnyhedsbrev ikke er det samme som at framelde sig en tilmelding til et kursus- eller uddannelsesforløb. Du vil fortsat kunne deltage i et kursus- eller uddannelsesforløb, men du vil ikke længere få den information, hvor du får at vide, hvilke kurser- og uddannelser vi har, og på hvilke tidspunkter de starter.


7.5.4 Hvilke data bliver registreret?
Hvis du tilmelder dig et af vores e-mailnyhedsbreve, registrerer vi

 • din IP-adresse midlertidigt, ligesom vi lagrer tidspunktet for din tilmelding og bekræftelse. På denne måde kan vi dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig, ligesom vi kan identificere enhver form for uautoriseret brug af din e-mail.
 • oplysninger om dit navn og e-mail.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, som du selv har tilmeldt dig. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er artikel 6, stk. 1, litra a.

I forbindelse med udsendelse og/eller din åbning af e-mail nyhedsbreve registrerer vi

 • hvilke e-mails vi har sendt til dig
 • om du har åbnet den tilsendte e-mail
 • hvilke links fra e-mailen du har klikket på
 • din browseradfærd på vores site
 • din ip-adresse samt informationer om din enhed, såsom enhedstype, browser m.m.


7.6 Profiler på Sociale Medier
Vi og vores eksterne samarbejdspartner administrerer lukkede grupper på Facebook. Vores tjenester indeholder muligvis funktioner fra dette sociale netværk. Der kan være tale om Messenger-tjenester og Social Plug-ins eller Social Logins (f.eks. ”Log på med Facebook”).

Hvis du kontakter os direkte via vores sociale netværks-profiler, reagerer på vores opslag, deler eller kommenterer eller på anden vis anvender de funktioner, der er integreret i vores tjenester, og i den forbindelse er medlem af det pågældende sociale netværk, modtager vi muligvis data fra udbyderen af det sociale netværk, som kan anvendes til identifikation af dig. Normalt kan vi se følgende data:

 • Dine offentlige profilinformationer, der er gemt hos det pågældende sociale netværk (f.eks. navn, profilbillede)
 • Angivelser om den enhedstype, du anvender.
 • Konto-id for din profil hos det pågældende netværk (f.eks. Facebook-id).

Formålet med vores behandling af dine persondata i Facebook-gruppen er at svare på dine henvendelser, at give dig mulighed for at kunne stille spørgsmål til undervisere og sparre med dine med-kursister. Når de sociale netværk benytter persondata indsamlet på vores profiler eller grupper til eget brug, f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine persondata som beskrevet i deres egne Persondatapolitikker, som du finder her: Facebook/Instagram/Messenger.

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at stille vores tjenester og produkter til rådighed for vores kursister, at besvare dine egne henvendelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.


7.7 Kontaktdata i forbindelse med din henvendelse
Hvis du kontakter os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, registrerer vi dine kontaktdata i den forbindelse. Alt efter hvordan du og vi kontakter hinanden (f.eks. telefonisk eller pr. e-mail), kan dine kontaktdata omfatte navn, postadresser (firma eller privat), telefonnumre, e-mail, oplysninger om dine profiler på sociale netværk (f.eks. modtager vi din Facebook-ID, når du kontakter os via Facebook), brugernavn og lignende kontaktdetaljer.

Formålet med vores behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du eventuelt repræsenterer og dermed kunne opfylde vores forpligtelser i den forbindelse. Retsgrundlaget vil for det meste være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem os og dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. artikel 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk vores legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.


7.8 Meddelelser eller indhold af samtaler
Når vi kommunikerer med hinanden telefonisk, via post eller e-mail, sociale medier, kontaktformularer eller på anden vis om andre emner, registrerer vi indholdet af dine meddelelser.
Eventuelt videresender vi dine meddelelser til den, der er ansvarlig for dit anliggende.
I tilfælde af en eventuel videresendelse til en anden virksomhed (f.eks. når du sender os feedback, som videresendes til en underviser eller oplægsholder) har du selvfølgelig mulighed for at meddele os, at dine data kun skal anvendes af dHb. I så fald videresender vi ikke din forespørgsel, eller vi videresender kun dine personlige oplysninger til den ansvarlige virksomhed, hvis dit anliggende kan bearbejdes på denne måde.

Hvis du fremsender meddelelser beregnet for andre brugere via dertil beregnede funktioner, kan disse blive offentliggjort af os inden for rammerne af vores tjenester.

Vi benytter tilbuddene på sociale netværk f.eks. Facebook til at kommunikere med kunder og brugere. Vi bruger denne platform til at tilbyde dig yderligere kontakt- og informationsmuligheder ud over vores egne kommunikationskanaler.

Bemærk
Vi har ingen indflydelse på de sociale netværks brugerbetingelser og de tjenester, de udbyder. Vi har heller ikke indflydelse på måden at håndtere dine data på i disse tjenester eller på adfærden hos udbydere af disse sociale netværk, andre brugere samt tredjeparter, som muligvis samarbejder med udbyderne af de sociale netværk, eller som bruger deres tjenester.

7.9 Forretningsoptimering i dHb
Vi bearbejder dine data i forbindelse med administrative og logistiske processer og med henblik på optimering af forretningsprocesser, så disse udformes mere sikkert og effektivt. Dette omfatter f.eks. flg. formål:

 • Gennemførelse og optimering af servicen overfor vores kursister.
 • Opretholdelse af vores IT-systemers sikkerhed og funktionsdygtighed.

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data med henblik på forretningsoptimering er artikel 6, stk. 1, litra f.


7.10 Dit samtykke
Hvis du har givet os dit samtykke til at bearbejde personrelaterede data, er det primært dit samtykke, der udgør grundlaget for vores databehandling.

Formålet med dit samtykke afgør, hvilke af dine data vi bearbejder på baggrund af dit
samtykke. Typiske formål er bl.a. følgende (men ikke udtømmende):

 • Bestilling af et nyhedsbrev
 • Deltagelse i spørge- og markedsundersøgelser, herunder evaluering af kursus- eller uddannelsesforløb.
 • Registrering af telefonsamtaler/mailkorrespondance, som du f.eks. fører med vores kontor
 • Håndtering af oplysninger af særligt følsomme data, som f.eks. kan antyde tilstande om dit helbred/sundhed via dine oplysninger om eventuelle allergier eller særlige kostønsker eller handicap.

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data på baggrund af dit samtykke er artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt litra f (legitim interesse).


8 Hvem modtager dine persondata
8.1 3. parts systemer
Vores hjemmeside benytter forskellige 3. parts systemer eller hjemmesider, som en del af den generelle brugervenlighed og brugeroplevelse. Din benyttede browser sender data om bl.a. din device, url samt IP-adresse.
8.2 Samarbejdspartnere og databehandleraftaler
Oplysninger, som vi behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse f.eks. i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

Vi kan overlade oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender f.eks. eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift af systemer og forbedringer af vores hjemmesider og udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun dine data efter vores instruks, som dataansvarlig. Databehandlerne anvender ikke oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om dine data. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler persondata på vores vegne. Vi benytter udelukkende databehandlere i EU/EØS.


8.3 Betalende kursist
Hvis du er optaget på et kursus- og uddannelsesforløb, hvor du skal logge ind på hjemmesiden til undervisningsmaterialer, så behandler vi også dine persondata som beskrevet i Betingelser for dHb-kursister, som gælder ved siden af denne Persondatapolitik.


9 Sletning af dine persondata
Vi gemmer dine personrelaterede data så længe, som det kræves for at opfylde de
formål, som er nævnt i denne Persondatapolitik, f.eks. dit samtykke og især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. Det kan forekomme, at vi gemmer dine personrelaterede data til andre formål, men kun så længe loven tillader os fortsat at foretage lagring til bestemte formål, herunder til at gøre retskrav gældende.

9.1 Cookies
Data indsamlet om din brug af vores hjemmesider, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik. De cookies, som vi selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

9.2 I forbindelse med betaling
Data indsamlet i forbindelse med betaling for kursus- og uddannelsesdeltagelse og henvendelser til os i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive anonymiseret efter 5 år efter din betaling, pga. fakturakrav og regnskabslovgivning.


9.3 Framelding af e-mailnyhedsbrev
Hvis dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage (du afmelder dig), fjernes du straks fra mailinglisten til det pågældende nyhedsbrev. Dine data placeres dog på vores afmeldingsliste i systemet for at kunne validere, at de ikke kan komme ind igen ved fejl, og du derved modtager uønskede e-mailnyhedsbreve.

9.4 Sociale profiler
Data, du giver på vores profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du selv sletter dem.

9.5 Samarbejdsrelationer
Data, som stammer fra en samarbejdsrelation opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for os, for at kunne dokumentere relationen.

10 Dine rettigheder
Vi har stor fokus på at behandle og gemme dine persondata i overensstemmelse med ikke kun lovgivning, men også almindelig sund fornuft og etik. Vi vil altid gøre vores bedste for at efterleve dine ønsker og håndhævelse af dine rettigheder.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne nævnt nedenfor. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.

10.1 Ret til indsigt (artikel 15)
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af persondata og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Hvis du ønsker at få udleveret en kopi af de persondata vi behandler om dig, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

10.2 Ret til berigtigelse (rettelse) af persondata (artikel 16)
Vi kan ved en fejl have registreret forkerte data om dig. Du har til enhver tid ret til at få ukorrekte data rettet. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være, hvis du ønsker vi skal rette dine data.

10.3 Ret til sletning (eller retten til at blive glemt) (artikel 17)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine persondata inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Én af en række betingelser skal dog være opfyldt. Du kan læse mere om lovgivningen på datatilsynet.dk.


10.4 Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine data – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

10.5 Ret til dataportabilitet (artikel 20)
I visse tilfælde har du ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

10.6 Ret til at gøre indsigelse (artikel 21)
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, med henblik på direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine persondata til direkte markedsføring, skal du også huske at slette dine cookies.
Hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, kan du sende en mail på mail@d-h-b.dk.

10.7 Ret til at tilbagekalde samtykke (artikel 7, stk. 3)
Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, du tidligere har givet os til en given behandling af persondata, herunder f.eks. til fremsendelse af nyhedsbreve eller til cookies.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte mail@d-h-b.dk.


Hvis du tilbagekalder/ændrer dit tidligere meddelte samtykke, vil det have virkning for fremtidig bearbejdning af dine persondata.

10.8 Ret til at klage (artikel 77)
Du kan skrive en mail til mail@d-h-b.dk, hvor du forklarer, hvad du ønsker at klage over. Vi ønsker altid at indgå i en dialog med dig og finde en løsning.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler din klage eller dine persondata på, så har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk på Kontakt (datatilsynet.dk).

11 Opdatering af denne Persondatapolitik
Denne Persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner af både Persondatapolitik og Privatlivspolitik. På grund af videreudvikling af vores hjemmeside samt implementering af f.eks. nye teknologier med det formål at forbedre vores serviceydelser til dig, kan det være påkrævet at foretage ændringer løbende af Persondatapolitikken.
Derfor opfordrer vi dig til jævnligt at tjekke vores hjemmeside for opdateringer. Datoen for opdatering kan ses øverst på siden.

Ved fortsat at anvende vores hjemmeside og tjenester, accepterer du ændringerne.