Betingelser for dHb-kursister

1. Udbyder af tjenesten
dHb’s kurser- og uddannelser (herefter produkter) udbydes på websitet; https://d-h-b.dk/ (herefter tjenesten) af:

DANSKE HELSEKOSTFORRETNINGERS BRANCHEFORENING (herefter dHb)
c/o Rønsdam 1
6400 Sønderborg
Cvr-nr. 17207547
Mail: mail@d-h-b.dk
Telefon: 74 48 68 02

dHb er dataansvarlig efter persondataloven.

2. Indledning
dHb’s produkter udbydes i form af kurser- og uddannelser til betalende brugere, som er optaget, som kursist hos dHb. Undervisningsformen er primært online, men kan enkelte gange være fysisk møde i undervisningslokale.

Disse betingelser samt dHb’s cookiepolitik-og persondatapolitik, der tilsammen udgør dHb’s betingelser, gælder for alle kursister, som dHb indgår aftale med om adgang til tjenesten, herunder produkterne. Ved betaling for deltagelse i dHb’s udbudte produkter accepterer kursisten disse betingelser.


3. Login og adgang til kursusmateriale
Kursisten får en e-mail tilsendt med brugernavn og adgangskode, som kursisten skal bruge til at logge ind på tjenestens kursistområde, hvor kursisten bl.a. får adgang til kursus- og uddannelsesmaterialer i form af optagede filer, pdf-filer og podcasts.

Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Kursisten må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge indhold på det område på websitet, der er forbeholdt betalende kursister (altså bag login). Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

4. Indmeldelse, betaling og levering af produktet
Kursisten betaler et engangsbeløb for deltagelse i det ønskede produkt hos dHb, som betales via bankoverførsel.

Når betalingstransaktionen er godkendt, udsendes loginoplysninger pr. e-mail til den deltagende kursist.


5. Rettigheder, ophavsret og ejerskab
Alt indhold på dHb’s tjeneste, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar i tjenestens kursistforum mm., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget dHb (eller dHb’s egne samarbejdspartnere), og ved aftale om benyttelse af dHb’s produkter overdrager kursisten sine profiloplysninger, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til dHb. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning.


6. Forbud mod kopiering
Kursisten må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt de betalende kursister. Overtrædelser vil resultere i øjeblikkelig udelukkelse fra tjenestens kursistområde, herunder deltagelse på det pågældende kursus og/eller uddannelse – også selvom forløbet endnu er i gang.

7. Gyldig e-mail og samtykke til markedsføring
Kursisten skal oplyse om, og i hele perioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som skal bruges til kommunikation med dHb. E-mails fra dHb er ikke krypterede.

Kursisten giver desuden samtykke til, at dHb må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller relevante samarbejdspartneres produkter eller ydelser i forlængelse af kursistens brug af dHb’s produkter og tjeneste.

8. Samtykke og behandling af persondata
Kursisten giver samtykke til, at dHb kan registrere, opbevare og behandle kursistens personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, CVR-nr. mm., samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med benyttelse af dHb’s produkter.

Samtykket gælder også i forhold til dHb’s øvrige forbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som dHb har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger i forbindelse med kursistens brug af dHb’s produkter (f.eks., men ikke begrænset til online uddannelsessystemer, tilmeldingssystemer, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, bogholderi -og regnskabsføring, annonceudbydere (f.eks. Facebook eller Google) samt systemer til godkendelse af kursister. Oplysningerne videregives og sælges under ingen omstændigheder til tredjemand. Læs mere i dHb’s Persondatapolitik.

9. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger
Kursisten giver samtykke til, at dHb og private dataansvarlige, som dHb har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger i forbindelse med kursistens brug af dHb’s produkter, må behandle øvrige oplysninger om kursisten, der er naturligt forbundet med benyttelse af dHb’s produkter og tjenester, herunder brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter samt øvrige interaktioner med dHb’s systemserver, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på dHb’s forum. Oplysningerne videregives og sælges under ingen omstændigheder til tredjemand. Læs mere i dHb’s Persondatapolitik.

10. Brug af teknologi
Tjenesten og produkterne tilgås fra en webbrowser. Kursisten skal selv sørge for adgang til en browser, så der kan logges ind på tjenesten med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist kursistindholdet. dHb er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på kursistsiden forhindrer kursisten i at kunne tilgå indholdet.

dHb anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på tjenesten, herunder al kommunikation, som løbende bliver behandlet, jf. vores Persondatapolitik. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde kursisterne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse og betaling af deltagergebyr giver kursisten samtykke til dHb’s brug af sådan teknologi.

11. Persondatapolitik
Den dataansvarlige på https://d-h-b.dk/ er

DANSKE HELSEKOSTFORRETNINGERS BRANCHEFORENING (dHb)

dHb indsamler, behandler, lagrer og sletter data i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen, samt Databeskyttelsesloven. Mere information vedrørende de oplysninger, som dHb indsamler, og måden, hvorpå de bruges, kan ses i den generelle Persondatapolitik.

12. Fortrydelsesret
dHb afmelder en kursist og refunderer en betaling inden for en frist på 14 dage efter en gennemført betaling, hvis en kursist ønsker at benytte sin fortrydelsesret.

Når der er kortere tid end 14 dage til kursus- eller uddannelsesstart, kan refusion under ingen omstændigheder ske – uanset årsag (herunder ved sygdom). Dvs. kursisten giver samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet ved betaling inden for 14 dage før start.

Er kursus- eller uddannelsesforløbet startet refunderes betaling ikke.

13. Reklamation
Reklamationer skal - inden rimelig tid - ske skriftligt til mail@d-h-b.dk med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

14. Klage
En klage kan sendes til mail@d-h-b.dk.
Hvis det ikke kan lykkes os at finde en løsning, kan klagen sendes videre til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

15. Force majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

16. Tvister og værneting
Enhver tvist mellem parterne skal først søges afgjort ved dialog. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret.

17. Ændringer af betingelserne for dHb kursister
dHb forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelserne. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af tjenesten og gælder fra datomærket, som erstatning for alle tidligere versioner af betingelserne. Alle kursister opfordres til løbende at holde sig orienteret om eventuelle opdaterede betingelser.
***